Pierwsze lekcje o czystym powietrzu dla uczniów szkół podstawowych

W miesiącu maju i czerwcu przeprowadziliśmy w 2 gliwickich szkołach pilotażowe lekcje o czystym powietrzu dla uczniów szkół podstawowych. Lekcje poprowadzili pracownicy Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Nauk o Ziemi.

Zajęcia pod nazwą "Nawet Smoki boją się Smogu" finansowane przez Czyste Gliwice przedstawiły w przystępny sposób skąd bierze się zanieczyszczone powietrze i jak temu przeciwdziałać w domu. Zajęcia zaangażowały uczniów w rozmowę, konkusy oraz zajęcia praktyczne, które pozwoliły sprawdzić wiedzę o zagrożeniach i metodach walki zanieczyszczeniami. 

Wiedza przekazana podczas zajęć ma pozwolić uczniom lepiej segregować śmieci, sprawdzać czy domy są ogrzewane ekologicznymi paliwami oraz reagować na trucicieli powietrza w okolicy.

 

W nowym roku szkolnym Czyste Gliwice rozpoczną prowadzenie zajęć o czystym powietrzu w 10 gliwickich szkołach podstawowych, by propagować ekologiczne postawy wśród najmłodszych.

 

 
Powrót