Pomiar powietrza:

IJP PM1 PM2.5 PM10
12 93 166 225
Stan powietrza: Bardzo zły

IJP - Indeks Jakości Powietrza (zakres 0-50) wyliczany jest na podstawie pomiarów według ustaleń Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska


Powietrze jest bardzo złe. Zanieczyszczenie powietrza jest drażniące i brzydko pachnące dla wszystkich. Zaczynamy mieć kaszel i katar. Powinniśmy wychodzić tylko na bardzo krotki czas. Wszelkie aktywności na dworze są odradzane. Normy zanieczyszczenia powietrza przekroczone od 5-u do nawet 20-stu razy.


Powietrze, którym oddychamy wydaje się nam czyste, bo nie jest widoczne. Jednak na skutek spalania nieodpowiednich materiałów w powietrzu utrzymują się również zanieczyszczenia niewidoczne gołym okiem. Główną przyczyną ich powstawania jest spalanie niskiej jakości węgla lub śmieci w starych piecach służących do ogrzania nieremontowanych budynków mieszkaniowych i usługowych. Takie zanieczyszczenia (pyły, dymy) są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia.

 

Średnie 30 minutowe z ostatnich 12 godzin

Średnie z ostatnich 24 godzin

Średnie z tygodnia

Mapa wszystkich czujników

Dane prezentowane pochodzą z czujników Look02. Należy je traktować poglądowo. Nie są to dane ze stacji oficjalnych i nie powinny służyć do celów badawczych a jedynie jako wskazanie trendów.